Judoseura Sakuran ryhmät

Judoseura Sakurassa harjoittelee kaudella 2017-2018 seuraavat ryhmät:

Vastuuvetäjät: Kullakin ryhmällä on vastuuvetäjänsä ja hänen tehtävä on vastata ko. ryhmän harjoitussuunitelmasta, ryhmäjaoista, ryhmällensä ilmoitettavista asioista (esim. kilpailut, leirit, muut tapahtumat). Ryhmään kuuluvan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä vastuuvetäjäänsä jos jotain kysyttävää ilmenee (esim. pukuhankinnat, jäsenmaksut, tai muut vastaavat)

Harjoitusajat

Ryhmäjaoista

Judokoulu on lasten (7-13 v) peruskurssi.  Muksujudoryhmiä on Judoseura Sakurassa kaksi: ryhmä I on tarkoitettu 5 vuotiaille ja ryhmä II 5-6 vuotiaille.  Judokoulun jatkoryhmässä harjoittelevat pidempään judoa harrastaneet lapset ja nuoret.  Osa jatkoryhmäläisistä kilpailee, mutta ryhmissä voi harjoitella ja kehittyä loistavasti myös ilman kilpailullisia tavoitteita.  Kilpailemisesta ja/tai muuten vain kovaa treenaamisesta innostuneet nuoret voivat harjoitella lisäksi nuorten ryhmässä.  Yli 13 vuotiaat vasta-alkajat suorittavat peruskurssin kuntojudoryhmässä, minkä jälkeen heillä on mahdollisuus jatkaa harrastusta Nuorten ryhmässä ja/tai kuntojudossa.